Ipuina euskaraz

Norberak sortutako lanak. Originalak

Gehienez 5 orrialde alde batetik idatzita

Lerro tarte bikoitza

EPEA: Martxoak 8

NON: Liburutegian

Relato en castellano

Trabajos originales

Máximo 5 páginas sólo por un lado

Doble espacio

FECHA DE ENTREGA: 8 de Marzo

DONDE: Biblioteca

Un conte en français

Travaux originales

5 pages au maximum écrites d’un seul côté

Avec double espacement

DATE DE REMISE : le 8 mars

OÙ : À la bibliothèque.

Stories in English

Original work

Maximum of 5 sheets on one side

Double space

DEADLINE: 8th March

WHERE: Library

Euskarazko poesia lehiaketa

Norberak sortutako lanak. Originalak

Olerki bakarra edo poemen bilduma

EPEA: Martxoak 8

NON: Liburutegian

Poesia en castellano

Trabajos originales

Un poema o un conjunto de poemas

FECHA DE ENTREGA: 8 de Marzo

DONDE: Biblioteca

Poèmes en français

Travaux originales

Poèmes ou ensemble de poèmes

Avec double espacement

DATE DE REMISE : le 8 mars

OÙ : À la bibliothèque.

Poems in English

Original work

A poem or set of poems

Double space

DEADLINE: 8th March

WHERE: Library

Kristalizazio lehiaketa

Kristalizazio proiektuan parte hartu behar da

Prozesuaren poster eta bideoa entregatu

Baloratuko dira: Orratz luze eta lodiak. Kolore deigarriak

EPEA: Martxoak 8

NON: Bio-Geo mintegian

Dilema moral lehiaketa

Gaia: Mugak eta justizia soziala

EPEA: Martxoak 22

NON: filosofia_mintegia@piobaroja.eus

Web onenaren saria

Web orrialde baten esteka bidali behar da

Webaren funtsa erabilgarri eta berritzailea

WordPress tresna bidez garatua

EPEA: Martxoak 1

NON: informatika_mintegia@piobaroja.eus


Argazki lehiaketa

GAIA: Migrazioa

Argazkiak tituluarekin

Irudiak koloretan edo txuri beltzean izan daiteke

EPEA: Martxoak 11

NORA: marrazkea_mintegia@piobaroja.eus


Arkume bihotz Disekzio lehiaketa

Lanak originalak izan behar du

Bideo formatoan entregatu behar da

Iraupen maximoa 5 minutu

Azalpenak audio formatoan txertatuko dira

Disekzio helburua eta materiala deskribatuko da

EPEA: Martxoak 1

NON: a.dufurrena@piobaroja.eus

Erretrato lehiaketa

GAIA: Erretratua

Marrazketa lehiaketa

A3 edo A4 formatoa

EPEA: Martxoak 11

NON: marrazkea_mintegia@piobaroja.eus

Baroja Sariak 2025 kartel lehiaketa

TESTUA: Baroja Sariak 2025

Neurria: A3 (297x420mm) . Formato Digitala

EPEA: Martxoak 11

NON: marrazketa_mintegia@piobaroja.eus